« Eze 40:44 Księga Ezechiela 40:45 Eze 40:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Ta komora, która patrzy ku drodze południowéj, będzie kapłańska, którzy strzegą, na straży kościelnéj.
2.GDAŃSKA.1881I rzeł do mnie: Te komory, które patrzą ku drodze południowej, są dla kapłanów straż trzymających w domu.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział do mnie: Te komory, które są zwrócone w kierunku południa, są dla kapłanów, którzy pełnią straż w domu.
4.CYLKOWI rzekł do mnie: Ta halla, której front w kierunku ku południowi, przeznaczona dla kapłanów, pełniących służbę domu.
5.TYSIĄCL.WYD5I rzekł do mnie: Ta cela, której przednia strona skierowana jest ku południowi, jest przeznaczona dla kapłanów pełniących służbę przy świątyni.
6.BRYTYJKAI rzekł do mnie: Komora, której przednia strona zwrócona jest ku południowi, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni.
7.POZNAŃSKAI powiedział do mnie: - Ta sala, której fasada zwrócona jest w kierunku południa, jest przeznaczona dla kapłanów, którzy pełnią służbę w Świątyni.
8.WARSZ.PRASKAI powiedział do mnie: To pomieszczenie z wejściem od południa jest przeznaczone dla kapłanów pełniących służbę przy Świątyni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I do mnie powiedział: Tą halę, której front jest w kierunku południa, przeznaczono dla kapłanów pełniących służbę Domu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMój przewodnik oznajmił mi: Ta komnata, której drzwi wychodzą na południe, przeznaczona jest dla kapłanów pełniących służbę w świątyni.