« Eze 40:47 Księga Ezechiela 40:48 Eze 40:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wwiódł mię do przysionku kościelnego, a wymierzył przysionek pięć łokci ztąd, a pięć łokci zonąd, a szerokość bramy trzy łokcie ztąd, a trzy łokcie zonąd.
2.GDAŃSKA.1881Wwiódł mię potem do przysionka domu, i rozmierzył podwoje przysionka na pięć łokci z jednej, a na pięć łokci z drugiej strony; szerz zasię bramy była na trzy łokcie z jednej, a na trzy łokcie z drugiej strony.
3.GDAŃSKA.2017Potem wprowadził mnie do przedsionka domu i zmierzył filary przedsionka: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Szerokość bramy wynosiła trzy łokcie z jednej i trzy łokcie z drugiej strony.
4.CYLKOWPoczem powiódł mnie do przysionka przybytku i rozmierzył pilastry przedsionka: pięć łokci po tej stronie, i pięć łokci po przeciwległej stronie; szerokość zaś bramy trzy łokcie z tej, i trzy łokcie z przeciwległej strony.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem wprowadził mnie do przedsionka świątyni i zmierzył filar przedsionka: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony; brama była szeroka na czternaście łokci, a boki bramy miały trzy łokcie z jednej strony i trzy łokcie z drugiej.
6.BRYTYJKAPotem zaprowadził mnie do przedsionka świątyni i zmierzył filary przedsionka, pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony; a szerokość bramy wynosiła czternaście łokci, a boczne ściany bramy trzy łokcie z jednej i z drugiej strony.
7.POZNAŃSKA[Następnie] wprowadził mię do przedsionka Świątyni. Zmierzył filary przedsionka; pięć łokci [miał ten, który stał] z jednej [strony], i pięć łokci [ten] z drugiej strony. Szerokość wejścia wynosiła czternaście łokci; boczne [ściany] wejścia miały trzy łokcie z jednej i trzy łokcie z drugiej strony.
8.WARSZ.PRASKA(40:48a) Potem wprowadził mnie do przedsionka Świątyni i pomierzył jego filary: pięć łokci ten z jednej i pięć łokci ten z drugiej strony. Szerokość wejścia do przedsionka wynosiła czternaście łokci, a szerokość obydwu ścian bocznych, tuż przy wejściu – po trzy łokcie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem poprowadził mnie do przybudówki Przybytku i zmierzył pilastry przedsionka – pięć łokci po tej stronie oraz pięć łokci po przeciwległej stronie. Zaś szerokość bramy to trzy łokcie z tej i trzy łokcie z przeciwległej strony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem zaprowadził mnie do przedsionka świątyni i zmierzył jego pilastry. Miały one po pięć łokci grubości z jednej i z drugiej strony. Szerokość bramy świątynnej wynosiła czternaście łokci, a pilastry bramy przedsionka mierzyły po trzy łokcie z jednej i z drugiej strony.