« Eze 40:48 Księga Ezechiela 40:49 Eze 41:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Długość zaś przysionku dwanaście łokci, a szerokość jedenaście łokci, a po ośmi stopniach wstępowano do niéj, a słupy były na czołach, jeden ztąd, a drugi zonąd.
2.GDAŃSKA.1881A długość przysionka była na dwadzieścia łokci, a szerokość na jedenaście łokci, a po stopniach wchodzono do niego; słupy też były przy podwojach, jeden z jednej, a drugi z drugiej strony.
3.GDAŃSKA.2017Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość – jedenaście łokci. Wstępowało się do niego po stopniach; były też kolumny przy filarach, jedna z jednej, druga z drugiej strony.
4.CYLKOWDługość zaś przysionka: dwadzieścia łokci, a szerokość jedenaście łokci, po schodach zaś wstępowano do niego. Kolumny téż wznosiły się przy pilastrach, jedna z tej, a druga z przeciwległej strony.
5.TYSIĄCL.WYD5Długość przedsionka wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość dwanaście łokci. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach. A kolumny były obok filarów, jedna z jednej, druga zaś z drugiej strony.
6.BRYTYJKAPrzedsionek był dwadzieścia łokci długi i dwanaście łokci szeroki; wstępowało się weń po dziesięciu stopniach, a z obu stron obok filarów były kolumny.
7.POZNAŃSKADługość przedsionka dwadzieścia łokci, szerokość dwanaście. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach. Kolumny znajdowały się przy filarach, jedna z jednej a druga z drugiej strony.
8.WARSZ.PRASKA(40:48b) Przedsionek był długi na dwadzieścia łokci, szeroki dwanaście łokci. Wchodziło się do niego po dziesięciu stopniach. Obok filarów stały kolumny, po jednej z każdej strony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Długość przybudówki to dwadzieścia łokci, zaś szerokość jedenaście łokci; wchodzono do niej po schodach. Przy pilastrach wznosiły się też kolumny, jedna z tej, a druga z przeciwległej strony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSzerokość przedsionka wynosiła zatem dwadzieścia łokci, a jego długość - dwanaście. Wstępowało się do niego po dziesięciu stopniach, a przy jego pilastrach wznosiły się kolumny - jedna z każdej strony.