« Eze 40:6 Księga Ezechiela 40:7 Eze 40:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I komorę trzciną jedną na dłuż, a trzciną jedną na szerzą, a między komorami pięć łokci.
2.GDAŃSKA.1881Każdą też komorę na jednę laskę wdłuż, a na jednę laskę wszerz; a między komorami był plac na pięć łokci, próg też bramy podle przysionku bramy wewnątrz był na jednę laskę.
3.GDAŃSKA.2017Każda wnęka miała jeden pręt długości i jeden pręt szerokości, a między wnękami był odstęp na pięć łokci; próg bramy obok przedsionka bramy od wewnątrz wynosił jeden pręt.
4.CYLKOWA każda strażnica: pręt jeden wzdłuż a pręt jeden wszerz, między strażnicami zaś pięć łokci; przededrzwie téż bramy podle przysionka bramy z wewnątrz: pręt jeden.
5.TYSIĄCL.WYD5I wnęka: jeden pręt długości i jeden pręt szerokości, a filar pomiędzy wnękami: pięć łokci, oraz próg bramy po stronie przedsionka bramy od wewnątrz: jeden pręt.
6.BRYTYJKAPotem wnękę, jeden pręt wzdłuż i jeden pręt wszerz, a filar między wnękami miał pięć łokci, a próg bramy do wewnętrznego przysionka bramy miał jeden pręt.
7.POZNAŃSKAKażda nisza miała jedną trzcinę długości i jedną trzcinę szerokości. [Filar] między niszami miał pięć łokci. Próg bramy za przedsionkiem bramy [od strony] wewnętrznej wynosił jedną trzcinę.
8.WARSZ.PRASKAWnęka była długa na jedną trzcinę i na jedną trzcinę szeroka, filar zaś między wnękami był szeroki na pięć łokci, a próg bramy, po stronie przedsionka bramy, od wewnątrz był wysoki na jedną trzcinę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wymiary każdej strażnicy – jeden pręt wzdłuż i jeden pręt wszerz; zaś między strażnicami – pięć łokci. Także próg bramy z wewnątrz, obok przybudówki bramy – jeden pręt.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPróg po stronie wewnętrznej bramy, od przysionka, mierzył tyle samo. Tuż za progiem była wnęka, głęboka na jeden pręt. Jej szerokość mierzyła tyle samo. Kończył ją występ w murze [tworzący pilaster], szeroki na pięć łokci, a za nim znów była wnęka, podobna do pierwszej.