« Eze 40:8 Księga Ezechiela 40:9 Eze 40:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wymierzył przysionek bramy na ośm łokci, a czoło jego na dwa łokcie, a przysionek bramy był wewnątrz.
2.GDAŃSKA.1881Wymierzył też przysionek bramy na ośm łokci, a podwoje jej na dwa łokcie, a ten przysionek bramy był wewnątrz.
3.GDAŃSKA.2017Zmierzył też przedsionek bramy – osiem łokci, a jej filary – dwa łokcie. Przedsionek bramy był wewnątrz.
4.CYLKOWPoczem rozmierzył przysionek bramy: ośm łokci, a pilastry jej: dwa łokcie; był zaś przysionek bramy po stronie wewnętrznej.
5.TYSIĄCL.WYD5I zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci, oraz filary: dwa łokcie.
6.BRYTYJKAZmierzył przysionek bramy osiem łokci, a jego filary: dwa łokcie; a przysionek bramy był od strony wewnętrznej.
7.POZNAŃSKAZmierzył przedsionek bramy i miał osiem łokci, a jego filary dwa łokcie. Przedsionek bramy [znajdował się po stronie] wewnętrznej.
8.WARSZ.PRASKANastępnie zmierzył przedsionek bramy [od strony zewnętrznej]: wynosił osiem łokci; filary były szerokie na dwa łokcie, a przedsionek był w środku.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zmierzył przybudówkę bramy – osiem łokci, zaś jej pilastry – dwa łokcie; przybudówka bramy była po stronie wewnętrznej.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZa nim przysionek ciągnął się przez dalszych osiem łokci, a jego węgary mierzyły dwa łokcie. Przysionek znajdował się po stronie świątyni.