« Jer 7:10 Księga Jeremiasza 7:11 Jer 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A więc jaskinią zbójców stał się ten dom, w którym wzywano imienia mego przed oczyma waszemi? Ja, Ja jestem: Jam widział, mówi Pan.
2.GDAŃSKA.1881Azaż jaskinią łotrowską jest dom ten przed oczyma waszemi, który nazwany jest od imienia mego? Oto widzęć Ja to, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Czy ten dom, który jest nazwany moim imieniem, jest w waszych oczach jaskinią zbójców? Oto ja to widzę, mówi PAN.
4.CYLKOWCzyż jaskinią łotrów stał się dom ten, nad którym mianowane imię Moje, w oczach waszych? Ale otóż i Ja to widzę, rzecze Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKICzyż przed oczyma waszemi ten dom, w którym wzywa się Imię moje, jest jaskinią zbójów? Ależ ja patrzę na to - rzecze Bóg.
6.TYSIĄCL.WYD1Czy jaskinią zbójców jest w waszych oczach ten dom, który imię moje nosi? Ja również [tak na to] patrzę — wyrocznia Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja [to] dobrze widzę - wyrocznia Pana.
8.BRYTYJKACzy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i Ja to widzę – mówi Pan.
9.POZNAŃSKACzyż jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten Dom, w którym wzywane jest moje Imię? Ja to również widzę! - stwierdza Jahwe.
10.WARSZ.PRASKACzy według was ten Przybytek przeznaczony do wzywania mojego Imienia stał się już jaskinią zbójców? Dobrze, to Ja też będę tak uważał – powiedział Pan.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy ten Dom, nad którym utwierdzone jest Moje Imię, w waszych oczach stał się jaskinią łotrów? Zaiste, oto Ja to widzę mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016Traktujecie tę świątynię, noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców! Owszem, Ja to widzę - oświadcza PAN.