« Jer 7:12 Księga Jeremiasza 7:13 Jer 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A teraz, ponieważeście czynili wszystkie te uczynki, mówi Pan, a mówiłem do was, rano wstając i mówiąc, a nie słuchaliście, i wołałem was, a nie odpowiedzieliście:
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, ponieważ czynicie te wszystkie sprawy, mówi Pan, a gdy mówię do was rano wstawając a to ustawicznie, a nie słuchacie, gdy wołam na was, a nie ozywacie się:
3.GDAŃSKA.2017A teraz, ponieważ popełniliście te wszystkie czyny, mówi PAN, a ja nieustannie mówiłem do was z wczesnym wstawaniem, a wy nie słuchaliście; wołałem do was, a nie odpowiadaliście;
4.CYLKOWOtóż teraz, ponieważ dopuszczacie się wszystkich tych czynów, rzecze Wiekuisty, i jakkolwiek napominałem was, ustawicznie napominając, a wyście nie słuchali, a wzywałem was, a wyście nie odpowiadali.
5.KRUSZYŃSKIA teraz, ponieważ popełniacie te same czyny - rzecze Bóg - jak wam powiedziałem, rankiem mówiłem do was, ale nie usłuchaliście, wołałem do was, ale nie odpowiedzieliście,
6.TYSIĄCL.WYD1A teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów — wyrocznia Jahwe — i chociaż mówiłem do was (pilnie i bez ustanku), nie słuchaliście, a gdy wołałem was, nie odpowiadaliście,
7.TYSIĄCL.WYD5A teraz, ponieważ popełniliście te występki - wyrocznia Pana - i mimo że mówiłem do was nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście,
8.BRYTYJKAOtóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów – mówi Pan – i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście,
9.POZNAŃSKATeraz więc - ponieważ popełniacie te wszystkie czyny (wyrok Jahwe) - i choć przemawiałem do was ustawicznie napominając, nie słuchaliście, a gdy was wzywałem, nie odpowiadaliście -
10.WARSZ.PRASKAOtóż teraz wy dopuszczacie się dokładnie tego samego – mówi Pan. – Przemawiałem do was już tyle razy, ale wyście Mnie nie słuchali. Wołałem do was głośno, ale nie odpowiadaliście.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów mówi WIEKUISTY, i mimo że was napominałem, ustawicznie napominając, wy nie słuchaliście, oraz was wzywałem, a nie odpowiadaliście;
12.EIB.BIBLIA.2016A oto co teraz was spotka - oświadcza PAN. - Nie słuchaliście, chociaż was wciąż przestrzegałem. Nie odpowiadaliście, chociaż do was wołałem. Przeciwnie, postępujecie jak dawniej - bez zmian.