« Jer 7:14 Księga Jeremiasza 7:15 Jer 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odrzucę was od oblicza mego, jakom odrzucił wszystkę bracią waszę, wszystko nasienie Ephraim.
2.GDAŃSKA.1881I odrzucę was od oblicza mego, jakom odrzucił braci waszych, wszystko nasienie Efraimowe.
3.GDAŃSKA.2017I odrzucę was sprzed swego oblicza, jak odrzuciłem waszych braci – całe potomstwo Efraima.
4.CYLKOWI odrzucę was z przed oblicza Mojego, jakom odrzucił wszystkich braci waszych, cały ród Efraima.
5.KRUSZYŃSKIOdrzucę was z przed oblicza mego, jako odrzuciłem wszystkich waszych braci - całe plemię Efraima.
6.TYSIĄCL.WYD1odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich braci waszych, całe pokolenie Efraima.
7.TYSIĄCL.WYD5Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima.
8.BRYTYJKAI odrzucę was od mojego obliczą, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima.
9.POZNAŃSKAI odtrącę was sprzed mego oblicza, jak odtrąciłem wszystkich braci waszych, cały ród Efraima.
10.WARSZ.PRASKAOdrzucę was sprzed mojego oblicza, tak jak już odrzuciłem wszystkich waszych braci i całe pokolenie Efraima.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odrzucę was sprzed Mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima.
12.EIB.BIBLIA.2016Odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima!