« Jer 7:16 Księga Jeremiasza 7:17 Jer 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aza nie widzisz, co ci działają w mieściech Judzkich, i po ulicach Jeruzalem?
2.GDAŃSKA.1881Azaż sam nie widzisz, co oni broją w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich?
3.GDAŃSKA.2017Czyż sam nie widzisz, co robią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
4.CYLKOWAlboż nie widzisz co wyprawiają w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy?
5.KRUSZYŃSKICzyż ty nie widzisz, co czynią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem?
6.TYSIĄCL.WYD1Czy nie widzisz, co oni wyrabiają w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy?
7.TYSIĄCL.WYD5Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
8.BRYTYJKACzy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu?
9.POZNAŃSKACzyż sam nie widzisz, czego się dopuszczają w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem?
10.WARSZ.PRASKANie widzisz, co inni robią w miastach Judy i na ulicach samej Jerozolimy?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie widzisz co wyprawiają w miastach Judy i na ulicach Jeruszalaim?
12.EIB.BIBLIA.2016Czy sam nie widzisz, co oni wyczyniają w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?