« Jer 7:1 Księga Jeremiasza 7:2 Jer 7:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Stań w bramie domu Pańskiego a powiadaj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszystek Juda, którzy wchodzicie przez te bramy, abyście się kłaniali Panu.
2.GDAŃSKA.1881Staw się w bramie domu Pańskiego, a opowiadaj tam to słowo, i mów: Słuchajcie słowa Pańskiego wszystek Judo, którzy wchodzicie do bram ich, abyście się kłaniali Panu.
3.GDAŃSKA.2017Stań w bramie domu PANA i głoś tam to słowo, i mów: Słuchajcie słowa PANA, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddać PANU pokłon.
4.CYLKOWStań w bramie domu Wiekuistego, i ogłoś tam słowo to, i powiedz: Słuchajcie słowa Wiekuistego wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do bram tych, by ukorzyć się Wiekuistemu!
5.KRUSZYŃSKIStań w bramie domu Bożego, a ogłoś tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Bożego, cała Judeo, którzy wchodzicie przez tę bramę, aby czcić Boga.
6.TYSIĄCL.WYD1«Stań w bramie domu Jahwe, głoś tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Jahwe, wszystek Judo, którzy wchodzicie przez te bramy, by oddać pokłon Jahwe.
7.TYSIĄCL.WYD5Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa: Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu.
8.BRYTYJKAStań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów: Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon.
9.POZNAŃSKA- Stań w bramie Domu Jahwe i głoś tam tę mowę: Słuchajcie słowa Jahwe, wszyscy [mieszkańcy] Judy, wchodzący przez te bramy, by składać hołd Jahwe!
10.WARSZ.PRASKAStań w bramie Domu Pańskiego i wołaj w te słowa: Posłuchajcie, co mówi Pan do was, mieszkańcy całej Judy, oraz do wszystkich, którzy przechodzą przez tę bramę, aby cześć oddać Panu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stań w bramie Domu WIEKUISTEGO i ogłoś tam słowo, mówiąc: Słuchajcie słowa WIEKUISTEGO wy, wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, by oddać pokłon WIEKUISTEMU!
12.EIB.BIBLIA.2016Stań w bramie świątyni PANA i ogłaszaj tam to Słowo: Słuchajcie Słowa PANA, wy, wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się PANU!