« Jer 7:22 Księga Jeremiasza 7:23 Jer 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Alem to słowo przykazał im, mówiąc: Słuchajcie głosu mego, a będę wam Bogiem, a wy będziecie mi ludem, a chodźcie każdą drogą, którąm wam przykazał, aby wam dobrze było.
2.GDAŃSKA.1881Ale tom im przykazał, mówiąc: Słuchajcie głosu mojego, i będę Bogiem waszym, a wy będziecie ludem moim; a chodźcie każdą drogą, którąm wam przykazał, aby wam dobrze było.
3.GDAŃSKA.2017Ale to jedno im nakazałem, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem; idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam dobrze działo.
4.CYLKOWLecz to tylko przykazałem im mówiąc: Słuchajcie głosu mojego a będę wam Bogiem, a wy będziecie Mi ludem, a postępujcie ściśle po drodze, którą przykazuję wam, aby się wam dobrze wiodło.
5.KRUSZYŃSKICo zaś do przykazania tego, rozkazałem im, mówiąc: Słuchajcie głosu mego, a będę wam Bogiem, a wy będziecie mi ludem i pójdziecie po każdej drodze, po której wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło.
6.TYSIĄCL.WYD1ale to przykazanie im dałem: Słuchajcie głosu mego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi ludem. Chodźcie dokładnie drogą, którą wam przykazuję, aby się wam powodziło.
7.TYSIĄCL.WYD5lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło.
8.BRYTYJKALecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo!
9.POZNAŃSKAale to im przekazałem: "Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie mi ludem. I postępujcie tymi wszystkimi drogami, które wam nakazuję, aby się wam dobrze wiodło".
10.WARSZ.PRASKAWydałem im tylko taki nakaz: Słuchajcie mojego głosu, bo Ja chcę być waszym Bogiem, a wy powinniście być moim ludem. Chodźcie tymi drogami, które Ja wam wskażę, a będzie się wam wiodło dobrze.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz tylko to im przykazałem, mówiąc: Słuchajcie Mojego głosu, a będę waszym Bogiem, a wy będziecie Moim ludem. Wszyscy chodźcie drogą, którą wam przykazuję, by się wam dobrze wiodło.
12.EIB.BIBLIA.2016Nakazałem im tylko to: Słuchajcie mojego głosu, Ja będę waszym Bogiem, a wy - moim ludem. Postępujcie we wszystkim według moich poleceń, a wtedy będzie wam się dobrze wiodło!