« Jer 7:27 Księga Jeremiasza 7:28 Jer 7:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz do nich: Ten jest naród, który nie słuchał głosu Pana, Boga swego, ani przyjął karania: zginęła wiara i odjęta jest od ust ich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż mów do nich: Ten jest naród, który nie słucha głosu Pana, Boga swego, ani przyjmuje nauki; zginęła prawda, i odjęta jest od ust ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego mów do nich: To jest naród, który nie słucha głosu PANA, swego Boga, ani nie przyjmuje pouczenia. Zginęła prawda, została starta z ich ust.
4.CYLKOWWtedy powiesz o nich: Ten jest lud, który nie usłuchał głosu Wiekuistego, Boga swojego, a nie przyjął napomnienia - znikła prawda i odjęta została z ust ich!
5.KRUSZYŃSKITedy powiesz im: Oto ten naród, który nie słuchał głosu Boga, swego Pana, i nie przyjął nauki, przepadła prawda i znikła z ust ich.
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy rzeczesz do nich: To jest naród, który nie słucha głosu Boga swego, Jahwe, i nie przyjmuje pouczenia. Przepadła wierność i znikła z ich ust.
7.TYSIĄCL.WYD5I powiesz im: To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust.
8.BRYTYJKAMów więc do nich: To jest ten naród, który nie usłuchał głosu Pana, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi; zaginęła prawda, starta została z ich ust!
9.POZNAŃSKAWtedy powiesz im: "To jest naród, który nie słucha głosu Boga swego Jahwe i nie przyjmuje przestrogi. Zanikła wierność i starta została z ich ust".
10.WARSZ.PRASKAPowiedz im przeto tak: Jest to naród, który nie chce słuchać głosu Pana i Boga swojego. Były mu głoszone pouczenia, ale on ich nie przyjmował. Znikła, opuściła jego usta wierność [względem Pana].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy o nich powiesz: To jest lud, który nie usłuchał głosu WIEKUISTEGO, swojego Boga oraz nie przyjął napomnienia; prawda zniknęła i została odjęta z ich ust!
12.EIB.BIBLIA.2016Mów zatem do nich: Oto naród, który nie posłuchał głosu PANA, swojego Boga, i nie przyjął przestrogi. Prawda przepadła! Została wycięta z ich ust!