« Jer 7:33 Księga Jeremiasza 7:34 Jer 8:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynię, że ustanie w mieściech Judzkich i na ulicach Jeruzalem głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienice; bo ziemia będzie na spustoszenie.
2.GDAŃSKA.1881I uczynię, że ustanie w miastach Judzkich, i w ulicach Jeruzalemskich głos radości, i głos wesela, głos oblubieńca, i głos oblubienicy; bo ziemia będzie spustoszona.
3.GDAŃSKA.2017I sprawię, że w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy ustanie głos radości, głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, bo ziemia zostanie spustoszona.
4.CYLKOWI przerwę w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, bo w pustkowie się obróci ziemia.
5.KRUSZYŃSKII sprawię że ustaną w miastach judzkich, i na ulicach Jeruzalemu głos radości i głos wesela, śpiew oblubieńca i śpiew oblubienicy, albowiem ziemia stanie się pustynią.
6.TYSIĄCL.WYD1A w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy stłumię okrzyk radości i okrzyk wesela, śpiew oblubieńca i śpiew oblubienicy, bo ziemia opustoszeje.
7.TYSIĄCL.WYD5I sprawię, że znikną z miast judzkich i z ulic Jerozolimy: głos wesela, głos radości oraz nawoływania oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia.
8.BRYTYJKAI sprawię, że ustanie w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, gdyż ziemia stanie się pustynią.
9.POZNAŃSKAI sprawię, że w miastach Judy i na ulicach Jeruzalem ucichnie radosna i wesoła wrzawa, głos oblubieńca i oblubienicy, kraj bowiem zmieni się w pustkowie.
10.WARSZ.PRASKAI sprawię, że ustaną wszelkie okrzyki radości i wesela w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Nie będzie też słychać nawoływań miłosnych oblubieńca i oblubienicy. Cały kraj stanie się jedną wielką pustynią.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W miastach Judy i na ulicy Jeruszalaim przerwę głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, bo ziemia obróci się w pustkowie.
12.EIB.BIBLIA.2016Sprawię też, że ucichnie w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy głos wesela oraz głos radości, głos pana młodego oraz głos panny młodej - ponieważ pustkowiem stanie się ta ziemia.