« Jer 7:3 Księga Jeremiasza 7:4 Jer 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie ufajcie w słowiech kłamliwych, mówiąc: Kościół Pański, kościół Pański, kościół to Pański jest.
2.GDAŃSKA.1881Nie pokładajcie nadziei swej w słowach kłamliwych, mówiąc: Kościół Pański, kościół Pański, kościół Pański jest!
3.GDAŃSKA.2017Nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych, mówiąc: Świątynia PANA, Świątynia PANA, to jest Świątynia PANA!
4.CYLKOWNie polegajcie na słowach kłamliwych, gdy powiadają "przybytek Wiekuistego przybytek Wiekuistego!" przybytkiem Wiekuistego to oni sami!
5.KRUSZYŃSKINie ufajcie słowom kłamstwa, co mówią: "Oto tutaj świątynia Boża, świątynia Boża, świątynia Boża!"
6.TYSIĄCL.WYD1Nie zawierzajcie słowom zwodniczym: "Świątynia Jahwe, świątynia Jahwe, świątynia Jahwe to jest!"
7.TYSIĄCL.WYD5Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska!
8.BRYTYJKANie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest!
9.POZNAŃSKANie polegajcie na słowach zwodniczych: "Świątynia Jahwe! Świątynia Jahwe! [Wszak] to Świątynia Jahwe!"
10.WARSZ.PRASKANie pokładajcie nadziei w tych oszukańczo powtarzanych słowach: Świątynia Pańska! Świątynia Pańska! Świątynia Pańska!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie pokładajcie swej nadziei w kłamliwych słowach, gdy powiadają: Przybytek WIEKUISTEGO, Przybytek WIEKUISTEGO! Przybytek WIEKUISTEGO należy do nich!
12.EIB.BIBLIA.2016Nie wierzcie, gdy wam powtarzają: Świątynia PANA! Świątynia PANA! Tu jest świątynia PANA!