« Jer 7:4 Księga Jeremiasza 7:5 Jer 7:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo jeźli dobrze naprostujecie drogi wasze i sprawy wasze: jeźli czynić będziecie sąd między mężem a między bliźnim jego:
2.GDAŃSKA.1881Ale jeźliże polepszając polepszycie dróg swoich, i przedsięwzięcia swego; jeźliże sprawiedliwy sąd czynić będziecie między mężem a między bliźnim jego;
3.GDAŃSKA.2017Ale jeśli naprawdę poprawiacie swoje drogi i czyny, jeśli będziecie sprawiedliwie sprawować sąd pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim;
4.CYLKOWChciejcie raczej szczerze poprawiać drogi i postępki wasze! Jeżeli postaracie się sprawiedliwie rozsądzać między człowiekiem a bliźnim jego,
5.KRUSZYŃSKIAle jeżeli, poprawiając się, poprawicie wasze drogi i wasze czyny, jeśli wiernie wypełnicie sprawiedliwość pomiędzy każdym i swoim bliźnim;
6.TYSIĄCL.WYD1Tylko jeżeli w pełni poprawicie wasze postępowanie i czyny wasze, jeżeli rzeczywiście sprawiedliwie będziecie rozstrzygali spory między ludźmi,
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego,
8.BRYTYJKALecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi,
9.POZNAŃSKA[Tylko] jeżeli istotnie naprostujecie drogi swoje i czyny, jeżeli naprawdę pełnić będziecie sprawiedliwość względem każdego człowieka,
10.WARSZ.PRASKA[Tylko] jeżeli poprawicie całe wasze postępowanie i zmienicie wasze uczynki, jeżeli w waszych sporach będziecie się kierować jedynie sprawiedliwością,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli poprawiając, szczerze poprawicie drogi oraz wasze postępki; jeżeli postaracie się rozsądzać między człowiekiem, a jego bliźnim;
12.EIB.BIBLIA.2016Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa,