« Jer 7:8 Księga Jeremiasza 7:9 Jer 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, ofiarować Baalom, i chodzić za bogami cudzymi, których nie znacie.
2.GDAŃSKA.1881Izali kradnąc, zabijając, i cudzołożąc, i krzywoprzysięgając, i kadząc Baalowi, a chodząc za bogami obcymi, których nie znacie,
3.GDAŃSKA.2017Czy będziecie kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, iść za innymi bogami, których nie znacie;
4.CYLKOWCzyżby wam kraść i zabijać i cudzołożyć, i krzywoprzysięgać i kadzić Baalowi i postępować za bóstwami cudzemi, którychście nie znali,
5.KRUSZYŃSKIAle cóż: kraść, zabijać i cudzołożyć, i przysięgać fałszywie i palić kadzidło Baalowi, i chodzić za cudzymi bogami, których wy nie znacie...
6.TYSIĄCL.WYD1Co? Kraść, mordować, cudzołożyć, krzywoprzysięgać, składać Baalowi ofiary i biegać za obcymi bogami, których nie znacie...
7.TYSIĄCL.WYD5Nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać fałszywie, palić kadzidło Baalowi, chodzić za cudzymi bogami, których nie znacie...
8.BRYTYJKAJak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie,
9.POZNAŃSKAJakże to? Kraść i mordować, cudzołożyć i fałszywie przysięgać, składać ofiary kadzielne Baalowi i chodzić za cudzymi bożkami, których nie znacie?
10.WARSZ.PRASKAJakże to? Przecież kradniecie, mordujecie jedni drugich, nie dochowujecie wierności małżeńskiej, składacie fałszywe przysięgi, zanosicie ofiary Baalowi, chodzicie także za innymi bogami, których wcale nie znacie...
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy kradnąc, zabijając, cudzołożąc, krzywoprzysięgając, kadząc Baalowi oraz chodząc za cudzymi bóstwami, których nie znaliście
12.EIB.BIBLIA.2016Czy nie jest tak: Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie?