« Sęd 5:11 Księga Sędziów 5:12 Sęd 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Powstań, powstań Debora, powstań, powstań, a zaczynaj pieśń: wstań Baraku, a poimaj więźnie twoje, synu Abinoem.
2.GDAŃSKA.1881Powstań Deboro, powstań, powstań, a zaśpiewaj pieśń; powstań Baraku, a pojmaj więźnie twoje, synu Abinoemów.
3.GDAŃSKA.2017Przebudź się, przebudź, Deboro; przebudź się, przebudź i zaśpiewaj pieśń! Powstań, Baraku, i prowadź do niewoli swych jeńców, synu Abinoama.
4.CYLKOWRozbudź się, rozbudź, Deboro! rozbudź się, rozbudź, zaśpiewaj pieśń! Powstań, Baraku, i uprowadź brańców twoich, synu Abinoama!
5.KRUSZYŃSKIRozbudź się, rozbudź się, Deboro! Rozbudź się, rozbudź się, pieśń zanuć! Powstań Baraku, synu Abinoama! i uprowadź brańców twoich!
6.TYSIĄCL.WYD5Powstań, o powstań, Deboro, powstań, o powstań i pieśń zaśpiewaj! Powstań, Baraku, by pojmać twych jeńców, synu Abinoama.
7.BRYTYJKAOcknij się, ocknij się, Deboro, Ocknij się, ocknij się, zanuć pieśń! Powstań, Baraku, i poprowadź w niewolę Tych, którzy ciebie w niewolę prowadzili, Synu Abinoama.
8.POZNAŃSKAOcknij się, ocknij się już, Deboro, Ocknij się, ocknij się już, wyśpiewaj swą pieśń! Wystąp Baraku, i bierz do niewoli swych jeńców, Synu Abinoama!
9.WARSZ.PRASKAPowstań, ach powstań, Deboro, powstań, ach powstań i pieśń swoją wyśpiewaj! Powstań, Baraku, i bierz twoich jeńców, synu Abinoama!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozbudź się, rozbudź Deboro! Rozbudź się, rozbudź oraz zaśpiewaj pieśń! Powstań Baraku! Uprowadź twoich jeńców synu Abinoama!
11.EIB.BIBLIA.2016Zbudź się, zbudź, Deboro! Zbudź się, zbudź, zanuć pieśń! Wstań, Baraku, gnaj pojmanych, ty, synu Abinoama!