« Sęd 5:21 Księga Sędziów 5:22 Sęd 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kopyta koniom padały, gdy uciekały pędem, i gdy spadali na szyje co mocniejsi nieprzyjaciele.
2.GDAŃSKA.1881Tedy się popadały kopyta końskie od wielkiego tąpania mocarzów jego.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy się roztrzaskały kopyta końskie od rozpędu mocarzy.
4.CYLKOWWtedy raziły kopyta rumaków od rozpędów, od rozpędów mocarzy jego.
5.KRUSZYŃSKIWtedy zatętniały kopyta końskie od rozpędów - rozpędów jego bohaterów!
6.TYSIĄCL.WYD5Rozległ się wtedy tętent kopyt końskich od wielkiego pośpiechu ich wojowników.
7.BRYTYJKADonośny był wtedy tupot kopyt końskichOd pędu, od pędu ich jeźdźców.
8.POZNAŃSKAWtedy rozległ się tętent kopyt koni od szalonego cwału ich wojowników.
9.WARSZ.PRASKAI rozległ się nagle tętent końskich kopyt, słyszeć się dało natarcie potężne, natarcie wojowników [licznych].
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy kopyta rumaków raziły od rozpędu, od rozpędu jego mocarzy.
11.EIB.BIBLIA.2016Dudniły wtedy setki końskich kopyt w pędzie szalonym dzielnych wojowników!