« Sęd 5:27 Księga Sędziów 5:28 Sęd 5:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oknem wyglądając, wyła matka jego, i z sale mówiła: Przecz mieszka wrócić się wóz jego? czemu leniwo szły nogi poczwórnych jego?
2.GDAŃSKA.1881Oknem wyglądała, a wołała matka Sysary przez kratę: Przeczże omieszkiwa wrócić się wóz jego? przecz się nie spieszą nogi woźników jego?
3.GDAŃSKA.2017Matka Sisery wyglądała przez okno i wołała przez kratę: Dlaczego jego rydwan opóźnia się z przybyciem? Dlaczego zwlekają koła jego zaprzęgów?
4.CYLKOWOknem wyglądała i zawodziła matka Sysery, przez kratę okienną: Czemu omieszkuje wóz jego wrócić? Czemu opóźnia się bieg jego zaprzęgów?
5.KRUSZYŃSKIPrzez okno, przez kratę spoglądała matka Sysery i zawodziła: "Dlaczego opóźnia się z przybyciem wóz jego? Dlaczego postępują powoli wozy jego?"
6.TYSIĄCL.WYD5Przez okno wychyla się i patrzy matka Sisery przez okienne kraty: Czemu wóz jego opóźnia przybycie, czemu się opóźnia łoskot jego rydwanów?
7.BRYTYJKAPrzez okno wyglądała, biadając, matka Sysery, Przez kratę: Dlaczego opóźnia się nadejście jego wozu? Dlaczego odwleka się turkot jego zaprzęgów?
8.POZNAŃSKAPrzez okno wyjrzała i okrzyk wydała matka Sisery, przez okienną kratę: "Dlaczego zwleka wóz jego z przybyciem? Czemu się opóźnia turkot jego wozów?"
9.WARSZ.PRASKAPatrząc przez okno, przez okienne kraty, matka Sisery wołała: A czemuż tak opóźnia się ze swym przybyciem? Czemuż tak wolno posuwają się jego rydwany?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Matka Sysery wyglądała przez okno, zawodziła przez okienną kratę: Czemu jego wóz zwleka z powrotem? Czemu się opóźnia bieg jego zaprzęgów?
11.EIB.BIBLIA.2016Przez okno wygląda ze łzami matka Sisery, przez kratę. Dlaczego opóźnia się przyjazd jego jazdy i wciąż nie słychać turkotu rydwanów?