« Sęd 5:28 Księga Sędziów 5:29 Sęd 5:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jedna co mędrsza nad inne żony jego, te świekrze słowa odpowiedziała:
2.GDAŃSKA.1881Przedniejsze i mędrsze niewiasty odpowiedziały, jako też i sama sobie odpowiadała:
3.GDAŃSKA.2017Najmądrzejsze z jej kobiet odpowiedziały, jak i ona sama sobie odpowiadała:
4.CYLKOWNajmędrsze z jej księżniczek odpowiadają jej, i ona sama odpowiada na mowy swoje.
5.KRUSZYŃSKINajmędrsze z jej księżniczek odpowiadają jej, sama też odpowiada na słowa swoje:
6.TYSIĄCL.WYD5Roztropniejsza z jej kobiet dała jej odpowiedź, a ona sobie powtarza jej słowa:
7.BRYTYJKANajroztropniejsze z jej księżniczek odpowiedziały jej, Zresztą ona sama dała sobie taką odpowiedź:
8.POZNAŃSKANajmędrsze z jej księżniczek dają jej odpowiedź, a także sama mówi sobie:
9.WARSZ.PRASKANiewiasty co mądrzejsze tak jej odpowiedziały, a ona powtarzała sobie ich słowa:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiadają jej najmądrzejsze z jej księżniczek i ona sama odpowiada na swoje mowy:
11.EIB.BIBLIA.2016Pocieszają ją jej mądre księżniczki, a i ona sobie powtarza: