« Est 9:32 Księga Estery 10:1 Est 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A król Aswerus uczynił hołdowne wszystkę ziemię i wszystkie wyspy morskie.
2.GDAŃSKA.1881Potem ułożył król Aswerus podatek na ziemię swoję, i na wyspy morskie.
3.GDAŃSKA.2017Potem król Aswerus nałożył podatek na swoją ziemię i na wyspy morskie.
4.CYLKOWPoczem nałożył król Ahasweros dań na kraj i na wyspy morza.
5.KRUSZYŃSKIKról Aswerus nałożył podatek na ziemię i na wyspy morskie.
6.TYSIĄCL.WYD5Król Aswerus nałożył podatek na kraj i na wyspy morza.
7.BRYTYJKAPotem król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie.
8.POZNAŃSKAKról Achaszwerosz nałożył podatek na ziemie i wyspy morza.
9.WARSZ.PRASKAKról Aswerus zobowiązał cały kraj i wszystkie wyspy do płacenia podatku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem król Ahasweros nałożył daninę na kraj oraz na wyspy morza.
11.EIB.BIBLIA.2016Potem król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie.