« Est 10:1 Księga Estery 10:2 Est 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Którego moc i panowanie i zacność i wywyższenie, którem wywyższył Mardocheusza, napisane są w księgach Medskich i Perskich:
2.GDAŃSKA.1881Awszystkie sprawy mocy jego, i możności jego, z opisaniem zacności Mardocheuszowej, którą go wielmożnym uczynił król, to zapisano w księgach kronik o królach Medskich i Perskich.
3.GDAŃSKA.2017A wszystkie dzieła jego potęgi i mocy oraz opis wielkości Mardocheusza, którą wyróżnił go król, czy nie są zapisane w księgach kronik królów Medii i Persji?
4.CYLKOWA co do dzieł jego mocy i potęgi i wyszczególnienia świetności Mardechaja, którego wywyższył król, spisano to wszak w księdze roczników królów Medyi i Persyi.
5.KRUSZYŃSKIWszystkie czyny dotyczące jego potęgi i waleczności, oraz szczegóły co do wielkości Mardocheusza, dla której go wywyższył król, czyż nie są one zapisane w księdze Kronik królów medyjskich i perskich?
6.TYSIĄCL.WYD5A wszystkie dzieła jego potęgi i jego mocy, i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są zapisane w Księdze kronik królów Medów i Persów?
7.BRYTYJKAWszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich,
8.POZNAŃSKAA czyż nie zapisano w księdze kronik królów Medii i Persji wszystkich dowodów jego władzy i potęgi, a także dokładnego sprawozdania o wielkości Mardocheusza, do której król go wyniósł?
9.WARSZ.PRASKAWszystkie zaś znaczne dzieła dokonane przez króla oraz wielkie poważanie, jakim cieszył się u króla Mardocheusz, wszystko to jest opisane w księdze kronik Medów i Persów.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A odnośnie dzieł jego mocy, potęgi, jak i wyszczególnienia świetności Mardechaja, którego król wywyższył to te rzeczy opisano w Księdze Roczników królów Medii i Persji.
11.EIB.BIBLIA.2016A wszystkie dzieła, których dokonał dzięki swej ogromnej potędze, oraz szczegóły wielkości Mordochaja, wynikającej z wyróżnienia go przez króla, zostały opisane w zwoju Dziejów królów Medii i Persji.