« Iza 33:9 Księga Izajasza 33:10 Iza 33:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz powstanę, mówi Pan: teraz się wywyższę, teraz się wyniosę.
2.GDAŃSKA.1881Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
3.GDAŃSKA.2017Teraz powstanę – mówi PAN – teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
4.CYLKOWTeraz powstanę, rzecze Wiekuisty, teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
5.TYSIĄCL.WYD5Teraz powstanę - mówi Pan - teraz się podniosę, teraz stanę wysoko.
6.BRYTYJKATeraz powstanę - mówi Pan - teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
7.POZNAŃSKATeraz powstanę! - mówi Jahwe - Teraz okażę swą wielkość, teraz się podniosę!
8.WARSZ.PRASKAA teraz powstaję już, mówi Pan, podnoszę się na moich wyżynach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz powstanę – mówi WIEKUISTY, teraz się wywyższę, teraz się podniosę.
10.EIB.BIBLIA.2016Teraz powstanę! - mówi PAN. Teraz się wywyższę! I teraz się wzniosę!