« 1Moj 25:22 1 Księga Mojżeszowa 25:23 1Moj 25:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który odpowiadając rzekł: Dwa narodowie są w żywocie twoim, i dwoi ludzie z żywota twego rozdzielą się: a jeden lud zwycięży drugi lud, i starszy będzie służył młodszemu.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł jej Pan: dwa narody są w żywocie twoim, i dwojaki lud z żywota twego rozdzieli się, a jeden lud nad drugi lud możniejszy będzie, i większy będzie służył mniejszemu.
3.GDAŃSKA.2017I PAN jej odpowiedział: Dwa narody są w twoim łonie i dwa ludy wyjdą z twego wnętrza. Jeden lud będzie mocniejszy niż drugi i starszy będzie służył młodszemu.
4.NEUFELD.1863I rzekł Wiekuisty do niéj: Dwa narody są w twojém łonie, i dwa szczepy z twych wnętrzności sie oddzielą, i jeden szczep będzie silniejszym od drugiego, a starszemu (-y) będzie służył młodszy (-emu).
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do niej: "Dwa narody w żywocie twoim, i dwa plemiona z wnętrza twego się rozejdą, a jedno plemię nad drugie się wzmoże, a starsze służyć będzie młodszemu."
6.KRUSZYŃSKIa Bóg rzekł do niej: "Dwa narody są w łonie twojem; dwa ludy wyjdą z ciebie i rozdzielą się; i jeden naród powstanie przeciwko drugiemu, a starszy będzie służył młodszemu".
7.MIESESa Wiekuisty rzekł do niej: „Dwa są narody w twojem łonie, dwa ludy rozłączają się już od żywota twego; lud będzie możniejszy od ludu: młodszemu będzie służył starszy”.
8.TYSIĄCL.WYD5a Pan jej powiedział: Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego.
9.BRYTYJKAA Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu.
10.POZNAŃSKAA Jahwe powiedział do niej: - Dwa narody są w twoim łonie, dwa ludy wyjdą z twych wnętrzności; jeden lud będzie górował nad drugim, starszy będzie podlegał młodszemu!
11.WARSZ.PRASKAA Jahwe tak jej powiedział: W twoim ciele są dwa narody, dwa odrębne pokolenia dzielą się już w twoim łonie; jeden będzie górował nad drugim, starszy będzie sługą młodszego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY do niej powiedział: W twoim łonie są dwa narody, z twego wnętrza rozejdą się dwa plemiona; jedno plemię się wzmoże nad drugie, ale starsze będzie służyć młodszemu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN jej odpowiedział: Dwa narody nosisz w swoim łonie, ludy już w twoim wnętrzu podzielone. Jeden nad drugim będzie miał przewagę - starszy będzie służył młodszemu.