« 1Moj 25:26 1 Księga Mojżeszowa 25:27 1Moj 25:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Które gdy urosły, stał się Ezaw mąż biegły w myśliwstwie, i człowiek oracz: a Jakób mąż prosty mieszkał w namieciech.
2.GDAŃSKA.1881A gdy urosły one dzieci, Ezaw był mężem w myślistwie biegłym i rolnikiem, a Jakób był mąż prosty mieszkający w namieciech.
3.GDAŃSKA.2017A gdy dzieci urosły, Ezaw został człowiekiem biegłym w myślistwie i człowiekiem pola. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach.
4.NEUFELD.1863I wyrośli chłopcy, i był Esaw mężem znającym się na łowach, mężem pól, a Jakob mężem prostym, siedzącym w namiotach.
5.CYLKOWI podrastali chłopcy; i stał się Esaw mężem biegłym w myśliwstwie, mężem pola, a Jakób mężem skromnym, przebywającym w namiotach.
6.KRUSZYŃSKIChłopcy rośli i Ezaw stał się biegłym myśliwym, człowiekiem pola; Jakób był człowiekiem łagodnym, zamieszkiwał w namiocie.
7.MIESESChłopcy podrośli i Ezaw stał się mężem biegłym w myślistwie, mężem pola, zaś Jakób – mężem prawym, mieszkającym w namiocie.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie.
9.BRYTYJKAA gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach.
10.POZNAŃSKAKiedy chłopcy dorośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, człowiekiem stepu, Jakub zaś, będąc łagodnego usposobienia, trzymał się namiotów.
11.WARSZ.PRASKAGdy nieco podrośli, Ezaw stał się myśliwym, rozmiłowanym w rozległych przestrzeniach, podczas gdy Jakub był raczej nieśmiały i chętnie przebywał w namiocie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I chłopcy podrastali; Esaw stał się mężem biegłym w myślistwie, mężem pola, a Jakób mężem skromnym, przebywającym w namiotach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy chłopcy wyrośli, Ezaw okazał się wspaniałym łowczym, był człowiekiem otwartych przestrzeni. Jakub był spokojnego usposobienia. Trzymał się namiotów.