« Koh 12:10 Księga Koheleta 12:11 Koh 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowa mądrych są jako ościenie, i jako gwoździe głęboko wbite, które przez radę mistrzów dane są od pasterza jednego.
2.GDAŃSKA.1881Słowa mądrych podobne ościeniom, i podobne gwoździom wbitym; słowa tych, którzy je złożyli, podane są od pasterza jednego.
3.GDAŃSKA.2017Słowa mądrych są jak ościenie i jak gwoździe wbite przez tych, którzy je złożyli, i pochodzą od jednego pasterza.
4.CYLKOWSłowa mędrców podobne do ościeni i gwoździ wbitych - te, które od przedstawicieli zborów pochodzą - podane przez pasterza jednego.
5.TYSIĄCL.WYD5Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów - jak [mocno] wbite paliki. Dane [tu] zostały przez jednego pasterza.
6.BRYTYJKASłowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe; dał je jeden pasterz.
7.POZNAŃSKASłowa mędrców są jak ościenie przewodniczących zebrań, jak mocno wbite gwoździe: jest to dar jedynego Pasterza.
8.WARSZ.PRASKASłowa mędrców są jak ościenie, ich zaś przysłowia – są niewzruszone jak wbite gwoździe. Są używane jakby przez pasterza dla dobra całej trzody.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowa mędrców podobne są do kolców oraz do wbitych gwoździ te, co pochodzą od przedstawicieli zborów i podane są przez jednego Pasterza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa mędrców są jak ościenie, a autorzy ich zbiorów jak powbijane gwoździe - podarowane przez jednego Pasterza.