« Koh 12:12 Księga Koheleta 12:13 Koh 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Końca mówienia wszyscy społem słuchajmy: Boga się bój a strzeż przykazania jego; bo to jest wszelki człowiek:
2.GDAŃSKA.1881Suma wszystkiego, coś słyszał: Boga się bój, a przykazań jego przestrzegaj, bo na tem człowiekowi wszystko zależy;
3.GDAŃSKA.2017Wysłuchaj podsumowania wszystkiego: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań. Ponieważ to jest cały obowiązek człowieka.
4.CYLKOWCelem wszystkich słów, które tu słyszano jest: Boga się obawiaj, a przykazań jego przestrzegaj! bo na tem polega cały człowiek.
5.TYSIĄCL.WYD5Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy: Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
6.BRYTYJKAWysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka.
7.POZNAŃSKAIstotą wszystkiego, czegoś wysłuchał, jest, byś Boga się bał i przykazań Jego przestrzegał. To jest obowiązek każdego człowieka.
8.WARSZ.PRASKAKoniec traktatu. Wysłuchawszy tego wszystkiego, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo jest to obowiązek każdego człowieka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Celem wszystkich słów, które tutaj słyszano jest stwierdzenie: Obawiaj się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Bo Jego jest cały człowiek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowo na koniec, gdy wszystko już powiedziane: Boga się bój i Jego przykazań przestrzegaj - to odnosi się do każdego człowieka.