« Koh 12:8 Księga Koheleta 12:9 Koh 12:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ekklesiastes będąc najmędrszy, nauczał lud i powiedział, co był uczynił: a wywiedziawszy się, złożył wiele przypowieści.
2.GDAŃSKA.1881A czem więcej kaznodzieja był mędrszym, tem więcej nauczał umiejętności ludu, a rozważał i wywiadywał się, i składał wiele przypowieści.
3.GDAŃSKA.2017A poza tym, że Kaznodzieja był mądry, uczył lud wiedzy; rozważał, badał i ułożył wiele przysłów.
4.CYLKOWPonadto jednak, że był Kohelet mędrcem, nauczał jeszcze lud poznania, a rozważał i badał i układał przypowieści liczne.
5.TYSIĄCL.WYD5A poza tym Kohelet, będąc mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów.
6.BRYTYJKAPoza tym Kaznodzieja był mędrcem, uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał, i ułożył wiele przypowieści.
7.POZNAŃSKAPozostaje jeszcze dopowiedzieć, że Kohelet, będąc mędrcem, uczył lud mądrości. Rozważał, badał i tworzył wiele przypowieści.
8.WARSZ.PRASKAKohelet, sam będąc mędrcem, cały lud nauczał mądrości. Rozważył, zbadał i sam ułożył wiele przysłów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz ponadto ponieważ Kohelet był mędrcem dodatkowo nauczał lud poznania, rozważał, badał oraz układał liczne przypowieści.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPoza tym, że Kaznodzieja był mędrcem, uczył on lud wiedzy. Rozważał i badał, i uporządkował wiele przypowieści.