« 1Tym 3:10 1 List do Tymoteusza 3:11 1Tym 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żony (także) stateczne, nie potwarliwe, trzeźwie, wierne we wszem.
2.WUJEK.1923Niewiasty także wstydliwe, nie obmównice, trzeźwe, wierne we wszystkiem.
3.RAKOW.NTTakże żony poważne, nie potwarliwe, trzeźwe, wierne we wszytkim.
4.GDAŃSKA.1881Żony także niech mają poważne, nie potwarliwe, trzeźwe, wierne we wszystkiem.
5.GDAŃSKA.2017Ich żony także niech będą poważne, nierzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim.
6.JACZEWSKIDiakonissy również niech będą skromne; niechaj nikomu nie uwłaczają; niech będą trzeźwe; we wszystkiem wierne.
7.SYMONPodobnież niewiasty powinne być czyste, nie plotkarki, wstrzemięźliwe, wierne we wszystkiem.
8.DĄBR.WUL.1973Podobnie niewiasty winny być czyste, nie obmowne, rozsądne, wierne we wszystkim.
9.DĄBR.GR.1961Podobnie niewiasty winny być czyste, nie obmawiające nikogo, wstrzemięźliwe, wierne we wszystkim.
10.TYSIĄCL.WYD5Kobiety również - godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim.
11.BRYTYJKAPodobnie kobiety: powinny być poważne, nie przewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim.
12.POZNAŃSKAKobiety tak samo mają być przyzwoite, nie obmawiające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim.
13.WARSZ.PRASKA[Ich] żony również powinny być bez zarzutu, nie żadne plotkarki, ale rozsądne i wierne we wszystkim [mężom].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak samo niewiasty niech będą szanowane; nie oszczercze, trzeźwe, wierne we wszystkim.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie kobiety: Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tak samo żony, niech będą szlachetne, nie skłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim.