« 1Tym 3:3 1 List do Tymoteusza 3:4 1Tym 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Własnym domem dobrze władającym, dzieci wposłuszeństwie mając ze wszelaką statecznością.
2.WUJEK.1923Ale w domu swym rządny, mający syny poddane z wszelaką czystością.
3.RAKOW.NTW domu własnym dobrze przodującym, dziatki mającym w poddaństwie, z wszelaką poczciwością.
4.GDAŃSKA.1881Który by dom swój dobrze rządził, który by dziatki miał w posłuszeństwie ze wszelaką uczciwością;
5.GDAŃSKA.2017Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku;
6.JACZEWSKIaby umiejętnie zarządzał swym domem, i miał dzieci uległe i skromne.
7.SYMONale w domu swym rządny, trzymający swe dzieci w karności, z wszelką czystością.
8.DĄBR.WUL.1973ale w domu swym rządny, mający dzieci karne i czyste.
9.DĄBR.GR.1961ale w domu swym rządny, mający dzieci karne i czyste.
10.TYSIĄCL.WYD5dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający [swoje] dzieci w uległości.
11.BRYTYJKAKtóry by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości,
12.POZNAŃSKANiech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymując dzieci w posłuszeństwie i wszelkiej przyzwoitości.
13.WARSZ.PRASKAPowinien też mądrze zarządzać własnym domem, ciesząc się posłuszeństwem własnych dzieci i pełnym z ich strony szacunkiem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.słusznie stojącym na czele swojego domu, z całą powagą trzymającym dzieci w karności;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITdobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością.
16.TOR.NOWE.PRZ.Który dobrze stoi na czele swojego domu, trzymając dzieci w posłuszeństwie z wszelką powagą,