« 1Tym 3:5 1 List do Tymoteusza 3:6 1Tym 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie nowotnym aby rozhardziawszy, wsąd nie wpadł dyabłu.
2.WUJEK.1923Nie nowotny, aby podniósłszy się w pychę, nie wpadł w sąd djabelski.
3.RAKOW.NTNie nowotnym; aby nadawszy się w sąd nie wpadł potwarce.
4.GDAŃSKA.1881Nie nowotny, aby będąc nadęty, nie wpadł w sąd potwarcy.
5.GDAŃSKA.2017Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie.
6.JACZEWSKINowochrzczeniec biskupem być nie może, by się nie pysznił i nie wpadł w sidła diabelskie.
7.SYMONNie świeżo ochrzczony, aby nie podniósł się w pychę, i nie ściągnął na siebie potępienia djabelskiego.
8.DĄBR.WUL.1973Nie świeżo nawrócony, aby uniósłszy się pychą nie zasłużył na wyrok wydany na szatana.
9.DĄBR.GR.1961Nie świeżo nawrócony, ażeby się pychą nie unosił i nie zasłużył na wyrok wydany na szatana.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie [może to być] świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie.
11.BRYTYJKANie może to być dopiero co na wrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie.
12.POZNAŃSKANie może to być człowiek świeżo nawrócony, by go nie zaślepiła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie.
13.WARSZ.PRASKABiskupem nie może też być człowiek dopiero co nawrócony, żeby nie popadł w pychę i nie zgotował sobie potępienia, które już spotkało szatana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie nowonawrócony, by przypadkiem będąc zarozumiałym, nie wpadł na oczerniającą ocenę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITStarszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie dopiero co nawrócony, aby nie stał się nadęty i nie wpadł pod sąd diabła.