« 1Tym 3:7 1 List do Tymoteusza 3:8 1Tym 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dyakony także stateczne, nie dwosłowne, nie wina mnogiego pilnujące, nie plugawy zysk łakome,
2.WUJEK.1923. Dyakonowie także czyści, nie dwoistego języka, nie kochający się w wielkiem piciu wina, nie szukający szkaradnego zysku,
3.RAKOW.NTDiakonowie także poważni, nie dwoistego słowa, nie wiela wina pilnujący, nie chciwi szkaradego zysku;
4.GDAŃSKA.1881Dyjakonowie także mają być poważni, nie dwoistego słowa, nie pijanicy wielu wina, nie chciwi sprośnego zysku,
5.GDAŃSKA.2017Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, niełakomi na brudny zysk;
6.JACZEWSKIDiakonowie także winni być skromni i nie dwujęzyczni; nie powinni mieć skłonności do pijaństwa i nie gonić za szpetnym zyskiem,
7.SYMONDjakoni także mają być czyści, nie dwoistego języka, nie opilce, nie chciwi szkaradnego zysku:
8.DĄBR.WUL.1973Diakoni także mają być czyści, nie dwoistego języka, nie oddający się nadmiernemu piciu wina ani też nie żądni wstrętnego zysku,
9.DĄBR.GR.1961Diakoni także mają być czyści, nie obłudni, nie pijący nadmiernie wina ani też nie żądni wstrętnego zysku,
10.TYSIĄCL.WYD5Diakonami tak samo winni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nie nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku,
11.BRYTYJKARównież diakoni mają być uczciwi, nie dwulicowi, nie nałogowi pijacy, nie chciwi brudnego zysku,
12.POZNAŃSKADiakonami tak samo mają być ludzie przyzwoici, dotrzymujący słowa, nie nadużywający wina ani też niechciwi brudnego zysku.
13.WARSZ.PRASKADiakonami również mogą być tylko ludzie powszechnie szanowani prawdomówni, nie nadużywający wina, nie goniący za brudnym zyskiem,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słudzy do określonych celów tak samo winni być szanowani, nie dwulicowi, nie oddający się znacznie winu, nie goniący za brudnym zyskiem;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTo samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nie nadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku,
16.TOR.NOWE.PRZ.Tak samo diakoni mają być godni, nie dwulicowi, nie namiętnie oddani winu, nie szukający haniebnego zysku,