« 4Moj 35:24 4 Księga Mojżeszowa 35:25 4Moj 35:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwyzwolon będzie niewinny z ręku pomścicielowych a nawrocon będzie sądem do miasta, do niegoż by uciekł, i będzie tam bydlić, dojąd wieliki kapłan, jenże olejem świętym mazan jest, nie umrze.
2.WUJEK.1923Wybawion będzie niewinny z ręki mszczącego się, i będzie przez wyrok przywrócon do miasta, do którego był uciekł, i będzie tam mieszkał, aż wielki kapłan, który olejem świętym jest pomazany, umrze.
3.GDAŃSKA.1881I wybawi zgromadzenie mężobójcę tego z rąk powinnego onego zabitego, i każe mu się wrócić zgromadzenie do miasta ucieczki jego, gdzie był uciekł; i tamże będzie mieszkał aż do śmierci kapłana najwyższego, który jest pomazany olejkiem świętym.
4.GDAŃSKA.2017I zgromadzenie wybawi zabójcę z rąk mściciela krwi; zgromadzenie też przekaże go miastu schronienia, do którego uciekł. Tam będzie mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana, namaszczonego olejem świętym.
5.CYLKOWI ocali zbór zabójcę z ręki mściciela krwi, i zwróci go zbór do miasta schronienia jego, do którego był uciekł, i pozostanie tam aż do śmierci kapłana najwyższego, który namaszczony był olejem świętym;
6.KRUSZYŃSKIZgromadzenie uwolni zabójcę z rąk mściciela krwi i skieruje go zgromadzenie do jego miasta ucieczki, do którego był uciekł; i będzie w niem przebywał aż do śmierci wielkiego kapłana, który był namaszczony olejem świętym.
7.MIESESGmina wybawi zabójcę [przed zamachem] z ręki mściciela krwi, Gmina go zawróci do miasta schronienia jego, do którego on był uszedł, a on będzie w niem przebywał, aż do śmierci kapłana najwyższego, którego olejem świętym pomazano.
8.TYSIĄCL.WYD5Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym.
9.BRYTYJKAZbór uratuje zabójcę z rąk mściciela krwi. Zbór też sprowadzi go z powrotem do tego miasta schronienia, do którego się schronił, i będzie tam mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana namaszczonego świętym olejem.
10.POZNAŃSKAZgromadzenie ocali mianowicie zabójcę z rąk mściciela krwi; zgromadzenie przekaże go miastu ucieczki, do którego zbiegł. Będzie w nim mieszkał aż do śmierci arcykapłana, namaszczonego olejem świętym.
11.WARSZ.PRASKAZgromadzenie powinno uwolnić zabójcę z rąk mściciela i pozwolić mu znaleźć ocalenie w mieście schronienia, do którego zbiegł. Tam wolno mu będzie przebywać aż do śmierci najwyższego kapłana, namaszczonego świętym olejem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zbór ocali zabójcę z ręki mściciela krwi oraz zbór go zawróci do jego miasta schronienia, z którego uciekł, i pozostanie tam aż do śmierci najwyższego kapłana, który był namaszczony świętym olejem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZgromadzenie wyrwie zabójcę z ręki mściciela krwi i zgromadzenie sprowadzi go z powrotem do miasta schronienia, do którego uciekł, i będzie on w nim mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana, którego namaszczono świętym olejem.