« 4Moj 35:31 4 Księga Mojżeszowa 35:32 4Moj 35:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWyświeconi i zbiegowie przed śmiercią biskupową nikakiej do swych miast wrocić się mogą
2.WUJEK.1923Wywołani i zbiegowie przed śmiercią kapłana wielkiego żadną miarą do miast swoich wrócić się nie będą mogli.
3.GDAŃSKA.1881Nie weźmiecie też zapłaty od onego, który uciekł do miasta ucieczki swojej, aby się nawrócił na mieszkanie do ziemi swojej, pierwej niżby kapłan umarł:
4.GDAŃSKA.2017Nie weźmiecie też okupu od tego, który uciekł do swojego miasta schronienia, aby mógł wrócić i zamieszkać w swojej ziemi, zanim umrze kapłan;
5.CYLKOWNie przyjmiecie téż okupu na to, aby mógł uciec do miasta schronienia swego, aby mógł wrócić i zamieszkać tam na ziemi do śmierci kapłana;
6.KRUSZYŃSKINie weźniecie też okupu za tego, kto uciekł na pobyt do swego miasta ucieczki, aby mógł wrócić do swej ziemi przed śmiercią arcykapłana.
7.MIESES[zaczem] nie będziecie [też] okupu przyjmowali od winnego ujść do swego miasta schronienia, – iżby wracał i zamieszkał w Kraju – przed śmiercią Kapłana, –
8.TYSIĄCL.WYD5Nie możecie również od tego, który się schronił do miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu, by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i mieszkać w [swojej] ojcowiźnie.
9.BRYTYJKANie wolno wam też przyjmować okupu za tego, kto zbiegł do miasta swego schronienia, aby mógł powrócić i mieszkać w swej ziemi, zanim umrze najwyższy kapłan.
10.POZNAŃSKANie będziecie też przyjmować okupu za to, by [zabójca], który zbiegł do miasta ucieczki, mógł wrócić do rodzinnej ziemi, zanim umrze arcykapłan.
11.WARSZ.PRASKANie wolno wam też przyjmować okupu, w zamian za który ten, kto przebywa w mieście schronienia, mógłby wyjść stamtąd i wrócić do swojego domu jeszcze przed śmiercią najwyższego kapłana.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przyjmujcie także okupu po to, aby mógł uciec do miasta swego schronienia, i by mógł wrócić oraz zamieszkać tam, na ziemi, do śmierci kapłana.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wolno wam też brać okupu za tego, kto zbiegł do miasta schronienia, aby mógł powrócić i zamieszkać w kraju jeszcze przed śmiercią najwyższego kapłana.