« Sęd 4:13 Księga Sędziów 4:14 Sęd 4:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekła Debora do Baraka: Wstań; boć ten jest dzień, którego dał Pan Sysarę w ręce twoje: oto on jest sam wodzem twoim. Tedy zstąpił Barak z góry Thabor, i dziesięć tysięcy waleczników z nim.
2.GDAŃSKA.1881Tedy rzekła Debora do Baraka: Wstań; albowiem tenci jest dzień, w który podał Pan Sysarę w ręce twoje; izali Pan nie idzie przed tobą? A tak zszedł Barak z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężów za nim.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy Debora powiedziała do Baraka: Wstań, bo to jest dzień, w którym PAN wyda Siserę w twoje ręce. Czyż PAN nie idzie przed tobą? Barak zszedł więc z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężczyzn zeszło za nim.
4.CYLKOWI rzekła Debora do Baraka: Wstań, gdyż ten to jest dzień, w którym Wiekuisty wyda Syserę w ręce twoje; oto Wiekuisty kroczy przed tobą. I zstąpił Barak z góry Tabor, a dziesięć tysięcy mężów za nim.
5.KRUSZYŃSKITedy Debora rzekła do Baraka: "Powstań, albowiem jest to dzień, w którym Jahwe wydał Syserę w twoje ręce. Czyż Jahwe nie wyszedł przed tobą?" Zstąpił tedy Barak z góry Tabor, mając za sobą dziesięć tysięcy ludzi.
6.TYSIĄCL.WYD5Wtedy rzekła Debora do Baraka: Wstań, bo oto nadchodzi dzień, w którym Pan wyda w ręce twoje Siserę. Czyż Pan nie kroczy przed tobą? Barak zszedł więc z góry Tabor, a dziesięć tysięcy ludzi za nim.
7.BRYTYJKAWtedy rzekła Debora do Baraka: Ruszaj, gdyż to dzisiaj wyda Pan Syserę w twoje ręce; oto Pan ruszył już przed tobą. Zstąpił tedy Barak z góry Tabor, a za nim dziesięć tysięcy mężów.
8.POZNAŃSKAWtedy rzekła Debora do Baraka: - Wystąp, gdyż jest to dzień, w którym Jahwe wydaje Siserę w twoje ręce! Oto Jahwe idzie przed tobą! Zstąpił więc Barak z góry Tabor i dziesięć tysięcy mężów za nim.
9.WARSZ.PRASKAI wtedy Debora powiedziała do Baraka: Wstań, bo oto nadszedł dzień, w którym Jahwe wydaje w twoje ręce Siserę. Czyż Jahwe sam nie kroczy przed tobą? I zstąpił Barak z góry Tabor, a za nim ciągnęło dziesięć tysięcy wojowników.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Debora powiedziała do Baraka: Wstań, gdyż to jest ten dzień w którym WIEKUISTY wyda Syserę w twoje ręce; oto WIEKUISTY idzie przed tobą. Zatem Barak zszedł z góry Tabor, a z nim dziesięć tysięcy mężów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Debora powiedziała do Baraka: Wstań! Oto dzień, w którym PAN wydał Siserę w twoje ręce! On, PAN, wyszedł już przed tobą! Barak ruszył więc z góry Tabor, a za nim dziesięć tysięcy ludzi.