« Jan 10:22 Ewangelia Jana 10:23 Jan 10:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I chodził Jesus w świątnicy w przysionku Solomonowem.
2.WUJEK.1923A Jezus chodził w kościele w krużganku Salomonowym.
3.RAKOW.NTA przechadzał się Jezus po Kościele w przysionku Salomonowym.
4.GDAŃSKA.1881I przechadzał się Jezus w kościele, w przysionku Salomonowym.
5.GDAŃSKA.2017I przechadzał się Jezus w świątyni, w przedsionku Salomona.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś przechadzał się po świątyni, w krużganku Salomona.
7.GRZYM1936Jezus przechadzał się w kościele w przedsionku Salomona.
8.DĄBR.WUL.1973I przechadzał się Jezus w świątyni, w krużganku Salomona.
9.TYSIĄCL.WYD5Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
10.BRYTYJKAI przechadzał się Jezus w świątyni, w przysionku Salomona.
11.POZNAŃSKAJezus przechadzał się po świątyni w krużganku Salomona.
12.WARSZ.PRASKAJezus przechadzał się wewnątrz świątyni w portyku Salomona.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a Jezus przechadzał się w Świątyni, w portyku Salomona.
14.EIB.BIBLIA.2016i Jezus przechadzał się po świątyni, po portyku Salomona.
15.TOR.NOWE.PRZ.I Jezus przechadzał się po świątyni w portyku Salomona.