« Jan 10:2 Ewangelia Jana 10:3 Jan 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Temu odźwierny otwiera, i owce głosu jego słuchają; a swoje owce zowie na imię i wywodzi je.
2.WUJEK.1923Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, i nazywa owce swe mianowicie i wywodzi je.
3.RAKOW.NTTemu odźwierny otwiera, i owce głosu jego słuchają, i własne owce nazywa podług imienia ich, i wywodzi je.
4.GDAŃSKA.1881Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je.
5.GDAŃSKA.2017Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je.
6.SZCZEPAŃSKITemu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego; on też po imieniu woła na swe owce i wyprowadza je.
7.GRZYM1936Takiemu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego i woła owce swoje po imieniu i wyprowadza je.
8.DĄBR.WUL.1973Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, własne swe owce woła po imieniu i wyprowadza je.
9.TYSIĄCL.WYD5Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
10.BRYTYJKATemu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
11.POZNAŃSKAJemu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. On zaś woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
12.WARSZ.PRASKAStróż otwiera mu drzwi, a owce słuchają jego głosu. On zaś woła je po imieniu i wyprowadza [z owczarni].
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu; i po imieniu woła swoje owce oraz je wyprowadza.
14.EIB.BIBLIA.2016Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
15.TOR.NOWE.PRZ.Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on swoje własne owce woła po imieniu i je wyprowadza.