« 2Sam 22:9 2 Księga Samuela 22:10 2Sam 22:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nakłonił niebios i zstąpił, a mgła pod nogami jego.
2.GDAŃSKA.1881Nakłonił niebios i zstąpił, a ciemność była pod nogami jego.
3.GDAŃSKA.2017Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami.
4.CYLKOWI skłonił niebiosa i zstąpił, a gęsta mgła pod stopami Jego.
5.KRUSZYŃSKISkłonił niebiosa i zstąpił, a gęsta mgła pod stopami Jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Nagiął niebiosa i zstąpił, a czarna chmura była pod Jego stopami.
7.BRYTYJKAPochylił niebiosa i zstąpił, Mrok jest pod stopami jego.
8.POZNAŃSKANakłonił niebo i zstąpił, ciemna chmura pod Jego nogami.
9.WARSZ.PRASKAZniżył całe niebiosa i zstąpił na ziemię, mając pod stopami czarne obłoki.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pochylił niebiosa i zszedł, a pod Jego stopami gęsta mgła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA On nachylił niebiosa i zstąpił, Gęstą ciemność miał pod stopami,