« 2Sam 22:11 2 Księga Samuela 22:12 2Sam 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Położył ciemność około siebie tajnikiem: cedząc wody z obłoków niebieskich.
2.GDAŃSKA.1881Położył ciemność około siebie miasto przybytku, zgromadzenie wód z obłoki niebieskimi.
3.GDAŃSKA.2017Z ciemności uczynił wokół siebie namiot, z ciemnych wód i z gęstych obłoków nieba.
4.CYLKOWI roztoczył mrok wokoło Siebie niby namiot, zebrane wody, gęste obłoki.
5.KRUSZYŃSKINamiot z ciemności roztoczył wokół siebie - zebrane wody, gęste obłoki.
6.TYSIĄCL.WYD5Otoczył się mrokiem niby namiotem, ciemną wodą, gęstymi chmurami.
7.BRYTYJKARoztoczył ciemność wokół siebie jakby szałas, Ciemne wody i gęste obłoki.
8.POZNAŃSKAZ ciemności wokół siebie uczynił namiot, z ciemnych wód, z czarnych chmur.
9.WARSZ.PRASKAUkrył się w mrokach jakby w namiocie, jakby w mętnej wodzie albo w ciemnych chmurach.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wokół siebie roztoczył mrok, niby namiot, zebrane wody, gęste obłoki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITCiemność uczynił swym namiotem, Spowił się masą burzowych chmur.