« 2Sam 22:13 2 Księga Samuela 22:14 2Sam 22:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zagrzmi Pan z nieba, a Najwyższy swój głos wypuści.
2.GDAŃSKA.1881Zagrzmiał Pan z nieba, a najwyższy wydał głos swój.
3.GDAŃSKA.2017Zagrzmiał PAN z nieba, Najwyższy wydał swój głos.
4.CYLKOWI zagrzmiał z niebios Wiekuisty, a Najwyższy wydał grom Swój.
5.KRUSZYŃSKIJahwe z niebios zagrzmiał, a Najwyższy grom swój wydał.
6.TYSIĄCL.WYD5Pan odezwał się z nieba grzmotem: to głos swój dał słyszeć Najwyższy.
7.BRYTYJKAPan zagrzmiał z nieba, Najwyższy wydał głos z siebie,
8.POZNAŃSKAZagrzmiał z nieba Jahwe, Najwyższy wydał swój głos.
9.WARSZ.PRASKAZagrzmiał Jahwe z niebios i dał się słyszeć głos Najwyższego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY zagrzmiał z niebios, Najwyższy wydał swój głos.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITA potem PAN zagrzmiał na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos!