« 2Sam 22:22 2 Księga Samuela 22:23 2Sam 22:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wszystkie bowiem sądy jego przed oblicznością moją : a przykazania jego nie odrzuciłem od siebie,
2.GDAŃSKA.1881Albowiem wszystkie sądy jego są przed obliczem mojem i ustawy jego, nie odstąpiłem od nich.
3.GDAŃSKA.2017Bo miałem przed oczyma wszystkie jego nakazy i od jego praw się nie odwróciłem.
4.CYLKOWBo wszystkie ustawy Jego są przedemną, a od praw Jego nie zbaczam.
5.KRUSZYŃSKIBo wszystkie ustawy Jego przedemną były, a praw Jego nie odsunąłem od siebie.
6.TYSIĄCL.WYD5bo mam wszystkie Jego przykazania przed sobą i nie odrzucam od siebie Jego poleceń,
7.BRYTYJKAGdyż wszystkie prawa jego mam przed oczyma, A od przykazań jego nie odstąpiłem
8.POZNAŃSKAWszystkie Jego przykazania miałem na uwadze, a praw Jego nie odrzucałem od siebie.
9.WARSZ.PRASKAUważałem na wszystkie przykazania Jego i byłem bliski wszystkim Jego prawom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż przede mną są wszystkie Jego sądy oraz od Jego praw nie zbaczam.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWciąż mam przed oczami wszystkie Jego prawa, Nie odwracam się od żadnej Jego ustawy.