« 2Sam 22:23 2 Księga Samuela 22:24 2Sam 22:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będę doskonałym z nim, i będę się strzegł nieprawości mojéj.
2.GDAŃSKA.1881A będąc doskonały przed nim, wystrzegałem się nieprawości mojej.
3.GDAŃSKA.2017Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości.
4.CYLKOWI jestem cały oddany Jemu, a strzegę się od grzechu wszelkiego.
5.KRUSZYŃSKIByłym niewinnym względem Niego, i grzechu mojego się wystrzegałem.
6.TYSIĄCL.WYD5lecz jestem wobec Niego bez skazy i wystrzegam się winy.
7.BRYTYJKAI byłem bez winy wobec niego, Wystrzegałem się wszelkiego grzechu.
8.POZNAŃSKAByłem bez winy wobec Niego i wystrzegałem się grzechu.
9.WARSZ.PRASKAZawsze wobec Niego byłem bez zarzutu i odsuwałem od siebie wszelkie nieprawości.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będąc przed Nim doskonały, strzegę się od wszelkiego grzechu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITByłem wobec Niego nienaganny, Dbałem, by nie popełnić przewinienia.