« 2Sam 22:24 2 Księga Samuela 22:25 2Sam 22:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I odda mi Pan według sprawiedliwości mojej, i według czystości rąk moich przed oblicznością oczu swych.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż oddał mi Pan według sprawiedliwości mojej, według czystości mojej przed oblicznością oczu swych.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego oddał mi PAN według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed jego oczyma.
4.CYLKOWPrzeto oddaje mi Wiekuisty wedle sprawiedliwości mojej, wedle czystości mojej przed oczyma Jego.
5.KRUSZYŃSKIJahwe oddał mi według sprawiedliwości mojej - według czystości mojej przed oczyma Jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość <rąk moich> w Jego oczach.
7.BRYTYJKADlatego Pan odpłaca mi według sprawiedliwości mojej, Według czystości mojej, która wobec niego obowiązuje.
8.POZNAŃSKAWynagrodził mnie Jahwe według mej sprawiedliwości, według mej czystości przed Jego oczyma.
9.WARSZ.PRASKAJahwe nagrodził moją sprawiedliwość, zapłacił mi za czystość przed Jego oczyma.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego WIEKUISTY oddaje mi według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed Jego oczyma.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN wynagrodził mi moją sprawiedliwość, Postąpił ze mną stosownie do mej czystości względem Niego.