« 2Sam 22:25 2 Księga Samuela 22:26 2Sam 22:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Z świętym święty będziesz, a z mocnym doskonały.
2.GDAŃSKA.1881Z miłosiernym miłosiernie postępujesz, z mężem doskonałym doskonałym jesteś.
3.GDAŃSKA.2017Ty z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z człowiekiem nienagannym postąpisz nienagannie.
4.CYLKOWZ miłosiernym postępujesz miłosiernie, z mężem nieskazitelnym nieskazitelnie;
5.KRUSZYŃSKIZ miłosiernym postępujesz miłosiernie, z mężem nieskazitelnym - nieskazitelnie;
6.TYSIĄCL.WYD5Jesteś miłościwy dla miłującego i względem szlachetnego jesteś szlachetny,
7.BRYTYJKAZ łaskawym postępujesz łaskawie, Z mężem nienagannym nienagannie,
8.POZNAŃSKAZ łaskawym i Ty postępujesz łaskawie, wobec prawego okazujesz się prawym.
9.WARSZ.PRASKADobremu okazujesz swą dobroć, dla prawego zaś jesteś prawy.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z proszącym o litość postępujesz miłosiernie, z mężem nieskazitelnym – nieskazitelnie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTy oddanemu Tobie okazujesz wierność, Z nienagannym postępujesz nienagannie,