« 2Sam 22:28 2 Księga Samuela 22:29 2Sam 22:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Boś ty świeca moja. Panie: i ty, Panie, oświecisz ciemności moje.
2.GDAŃSKA.1881Tyś zaiste pochodnią moją, o Panie, a Pan oświeci ciemności moje.
3.GDAŃSKA.2017Ty bowiem jesteś moją pochodnią, o PANIE; PAN rozjaśni moje ciemności.
4.CYLKOWTak, światłem mojem Wiekuisty, Wiekuisty rozjaśnia ciemność moją.
5.KRUSZYŃSKIWszak Tyś pochodnią moją, o Jahwe! Jahwe rozjaśnia ciemność moją.
6.TYSIĄCL.WYD5Bo Ty, o Panie, jesteś moim światłem: Pan rozjaśnia moje ciemności.
7.BRYTYJKAGdyż Ty jesteś pochodnią moją, Panie, Pan rozjaśnia ciemność moją.
8.POZNAŃSKATak, Tyś mi światłem, o Jahwe; Jahwe rozprasza me ciemności.
9.WARSZ.PRASKAO Jahwe, światłości moja, Jahwe, rozprosz me ciemności.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, moim światłem jest WIEKUISTY; WIEKUISTY rozjaśnia moją ciemność.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, Ty, PANIE, jesteś moją pochodnią! To PAN rozświetla moją ciemność!