« 2Sam 22:30 2 Księga Samuela 22:31 2Sam 22:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bóg, niezmazana droga jego, słowa Pańskie ogniem doświadczone: tarczą jest wszystkich w nim ufających.
2.GDAŃSKA.1881Droga Boża jest doskonała, wyrok Pański nader czysty, tarczą jest wszystkim, którzy w nim ufają.
3.GDAŃSKA.2017Droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają.
4.CYLKOWBóg - nieskazitelna droga Jego, słowo Wiekuistego czyste, tarczą On dla wszystkich, którzy ufają Mu.
5.KRUSZYŃSKIBóg! Droga Jego czysta, prawo Boże nieskazitelne, tarczą jest dla wszystkich, którzy w Nim ufają.
6.TYSIĄCL.WYD5Bóg - Jego droga nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane, On tarczą dla wszystkich, którzy do Niego się chronią.
7.BRYTYJKABóg jest doskonały w postępowaniu swoim, Słowo Pańskie spolegliwe. On jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają.
8.POZNAŃSKADoskonała Twoja droga, o Boże, słowo Jahwe - wypróbowane. Puklerzem jest dla wszystkich, którzy się do Niego uciekają.
9.WARSZ.PRASKABoże mój, doskonałe są Twoje drogi, wypróbowane jest Twoje słowo! Tyś tarczą dla wszystkich, którzy Ci ufają.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg – nieskazitelna Jego droga; czyste jest Słowo WIEKUISTEGO; On tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Bóg! Jego droga jest doskonała, Słowo PANA jest godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią.