« 2Sam 22:31 2 Księga Samuela 22:32 2Sam 22:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Któż jest Bogiem oprócz Pana? a kto mocnym oprócz Boga naszego?
2.GDAŃSKA.1881Albowiem któż jest Bogiem oprócz Pana? a kto opoką oprócz Boga naszego?
3.GDAŃSKA.2017Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?
4.CYLKOWBo któż Bogiem oprócz Wiekuistego, a któż opoką krom Pana naszego.
5.KRUSZYŃSKIBo któż Bogiem oprócz Jahwe, a któż skałą krom Pana naszego?
6.TYSIĄCL.WYD5Bo któż jest bogiem prócz Pana lub któż jest skałą prócz Boga naszego?
7.BRYTYJKABo któż jest Bogiem oprócz PanaI któż skałą oprócz Boga naszego?
8.POZNAŃSKAZaiste, któż jest Bogiem oprócz Jahwe? Kto skałą oprócz naszego Boga?
9.WARSZ.PRASKABo któż jest bogiem prócz Jahwe naszego, któż jest opoką poza naszym Bogiem!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto jest Bogiem oprócz WIEKUISTEGO; kto jest Skałą obok naszego Pana?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo kto jest Bogiem, jeżeli nie PAN? Kto jest Opoką, jeśli nie nasz Bóg?