« 2Sam 22:32 2 Księga Samuela 22:33 2Sam 22:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bóg, który mię opasał mocą, i wyrównał doskonałą drogę moję.
2.GDAŃSKA.1881Bóg jest mocą moją w wojsku, on czyni doskonałą drogę moję.
3.GDAŃSKA.2017Bóg jest moją siłą i mocą, on czyni doskonałą moją drogę.
4.CYLKOWTen Bóg opasał mnie siłą i uczynił prostą drogę moją.
5.KRUSZYŃSKIBóg jest twierdzą moją silną, i drogę moją prostą uczynił.
6.TYSIĄCL.WYD5Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę,
7.BRYTYJKATen Bóg opasał mnie mocą I prostą uczynił drogę moją.
8.POZNAŃSKABóg opasuje mnie mocą, a drogę moją czyni doskonałą.
9.WARSZ.PRASKABóg jest moją twierdzą warowną, prowadzi mnie bezpiecznie przez życie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten Bóg mnie opasał siłą, a mą drogę uczynił prostą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJedynie Bóg! Moja twierdza i moc! On mnie uwalnia, abym żył nienagannie.