« 2Sam 22:43 2 Księga Samuela 22:44 2Sam 22:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wybawisz mię od sprzeciwności ludu mego: strzedz mię będziesz na głowę narodów: lud, którego nie znam, służyć mi będzie.
2.GDAŃSKA.1881Tyś mię od sporu ludu mego wyrwał; zachowałeś mię, abym był głową narodów; lud, któregom nie znał, służy mi.
3.GDAŃSKA.2017Ty wyzwoliłeś mnie od kłótni ludzkich, zachowałeś mnie, abym był głową narodów. Będzie mi służył lud, którego nie znałem.
4.CYLKOWWybawiłeś mnie od zatargów w ludzie moim, zachowałeś mnie na głowę plemion; ludy, których nie znałem, służą mi.
5.KRUSZYŃSKIUwolniłeś mnie od buntów ludu mego, zachowałeś mnie na zwierzchnika narodów; lud, którego nie znałem, służył mi.
6.TYSIĄCL.WYD5Ty mnie ocalasz od buntów ludu, ustanawiasz mnie głową narodów.
7.BRYTYJKAUwolniłeś mnie od zatargów z ludem moim, Ustrzegłeś mnie jako głowę narodów, Ludy, których nie znałem, są mi podległe.
8.POZNAŃSKABroniłeś mnie przed buntem mego ludu, postawiłeś na czele narodów. Lud, którego nie znałem, jest mi poddany.
9.WARSZ.PRASKAUwalniasz mnie od buntów mojego ludu, zachowujesz mnie na przywódcę narodów, i służą mi ludzie dotychczas nie znani.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wybawiłeś mnie od zatargów w moim ludzie, zachowałeś mnie jako głowę plemion; służą mi ludy, których nie znałem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRatujesz mnie od sporów z moim ludem, Stawiasz mnie na czele narodów, Służą mi ludy, których nie znałem.