« 2Sam 22:6 2 Księga Samuela 22:7 2Sam 22:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W utrapieniu mojem będę wzywał Pana i zawołam do Boga mego: a wysłucha z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przyjdzie do uszu jego.
2.GDAŃSKA.1881W utrapieniu mojem wzywałem Pana, a do Boga mego wołałem, i wysłuchał z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przyszło do uszów jego.
3.GDAŃSKA.2017W moim utrapieniu wzywałem PANA i wołałem do mojego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło do jego uszu.
4.CYLKOWLecz w niedoli mej wzywam Wiekuistego i do Boga mojego wołam, a wysłuchał z przybytku swego głos mój, a wołanie moje doszło uszu Jego.
5.KRUSZYŃSKIW mym utrapieniu do Jahwe wołam i Boga mego wzywam; ze świątyni swej wysłuchał głos mój, a wołanie moje doszło do uszu Jego.
6.TYSIĄCL.WYD5W moim utrapieniu wzywam Pana i wołam do mojego Boga. Usłyszał On głos mój ze swojej świątyni, a krzyk mój dotarł do Jego uszu.
7.BRYTYJKAGdy jestem w niedoli, wzywam PanaI Boga mojego wzywam, A On wysłuchuje z świątyni swojej głosu mojego I wołanie moje dociera do uszu jego.
8.POZNAŃSKAW moim ucisku wzywałem Jahwe, wzywałem pomocy u mego Boga. Ze świątyni głos mój usłyszał, mój krzyk dotarł do Jego uszu.
9.WARSZ.PRASKAW moim utrapieniu wzywałem Jahwe, wołałem o pomoc do mojego Boga i usłyszał mój głos w swoim przybytku, i doszło me wołanie aż do Jego uszu.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz w mej niedoli wzywałem WIEKUISTEGO i wołałem do mojego Boga. Ze Swego Przybytku wysłuchał mojego głosu i me wołanie doszło do Jego uszu.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz w tej niedoli zawezwałem PANA, Zacząłem wołać do mojego Boga, A On usłyszał ze swojego przybytku, Dotarł do Niego mój krzyk.